Tarieven

De tarieven die wij hanteren zijn vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Na het maken van de benodigde documentatie, zoals gebitsmodellen en röntgenfoto’s wordt het behandelplan met u besproken. Voorafgaand aan de behandeling krijgt u een kostenbegroting waarin u kunt nalezen wat de te verwachten kosten zijn. De duur van de orthodontische behandeling is afhankelijk van vele factoren zoals groei en ontwikkeling van het gelaat, de gebitsontwikkeling en de medewerking van de patiënt en kan daarom niet met zekerheid worden voorspeld. Een gemiddelde behandeling duurt twee jaar, maar deze factoren kunnen ervoor zorgen dat de behandeling korter of langer duurt dan verwacht, en daarmee worden ook de kosten beïnvloed.

Hieronder vindt u de door de NZA voor 2024 vastgestelde tarieven. Voor de tarieven met een * worden er nog materiaal- en techniekkosten in rekening gebracht. De hieronder aangegeven kosten hiervoor zijn indicatief, en worden in rekening gebracht overeenkomstig de werkelijk gemaakte kosten.

Tarieven 2024

OmschrijvingTARIEF

Consultatie en diagnostiek

Eerste consult€ 26,75
Herhaalconsult€ 26,75
Controlebezoek€ 16,81
Second opinion€ 126,72
Maken gebitsmodellen€ 20,57
Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan€ 74,26
Vervaardiging orthopantomogram€ 36,13
Beoordeling orthopantomogram€ 21,18
Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto€ 22,63
Beoordeling laterale schedelröntgenfoto€ 63,17

Behandeling

Plaatsen uitneembare beugel categorie 1 (bijv opbeetplaat)€ 138,74
Plaatsen beugel categorie 2 (bijv linguale boog)€ 145,11
Plaatsen uitneembare beugel categorie 3 (bijv blokbeugel)€ 167,34
Plaatsen beugel categorie 4 (bijv de vlinderbeugel ofwel Hyrax)€ 178,28
Plaatsen beugel categorie 5 (slotjesbeugel in onder- of bovenkaak)€ 421,80
Plaatsen beugel categorie 6 (slotjesbeugel in onder- en bovenkaak)€ 686,13
Plaatsen beugel categorie 7 (aligners van Spark of Invisalign)€ 665,86
Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak€ 115,56
Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak€ 54,72
Beugelconsult per maand categorie 1 (bijv opbeetplaat)€ 35,12
Beugelconsult per maand categorie 2 (bijv linguale boog)€ 35,12
Beugelconsult per maand categorie 3 (bijv blokbeugel)€ 35,12
Beugelconsult per maand categorie 4 (bijv de vlinderbeugel ofwel Hyrax)€ 35,12
Beugelconsult per maand categorie 5 (slotjesbeugel in onder- of bovenkaak)€ 40,14
Beugelconsult per maand categorie 6 (slotjesbeugel boven en onder)€ 50,18
Beugelconsult per maand categorie 7 (aligners van Spark of Invisalign)€ 50,18
Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (categorie 1 t/m 9)€ 35,12
Nacontrole beugel categorie 1,3,4€ 35,12
Nacontrole beugel categorie 5,7,8€ 40,14
Nacontrole beugel categorie 6€ 50,18

Diversen

Documenteren en bespreken gegevens elekt. chip uitneembare beugels€ 147,52
Preventieve voorlichting en/of instructie€ 15,78
Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtageKostprijs
Reparatie of vervanging van beugel€ 34,87
Herstel of vervanging van retentie-apparatuur€ 45,96
Plaatsen extra retentiebeugel (nachtbeugel), per kaak€ 45,96
Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak€ 45,96
Verwijderen spalk (per element)€ 7,04

Niet nagekomen afspraken

Niet nagekomen afspraak 1e keer€ 0,00
Niet nagekomen afspraak 2e keer€ 30,00
Niet nagekomen afspraak vaker dan 2 keer€ 40,00
Niet nagekomen afspraak langer dan 30 minutenNaar rato eigenlijke tarief

* Materiaal- en techniekkosten (indicatief)

Techniekkosten maken gebitsmodellen€ 32,58
Materiaal- en techniekkosten opbeet- of expansieplaat€ 152,90
Materiaal- en techniekkosten opbeet- of expansieplaat met bertonischroef€ 183,00
Materiaal-en techniekkosten elektronische chip€ 61,10
Materiaal- en techniekkosten linguale boog€ 85,10
Materiaal- en techniekkosten blokbeugel (1/2 open activator)€ 170,00
Materiaal- en techniekkosten blokbeugel met protrusieschroef€ 181,20
Materiaal- en techniekkosten blokbeugel met expansieschroef€ 199,80
Materiaal- en techniekkosten blokbeugel met bertonischroef€ 205,20
Materiaal-en techniekkosten elektronische chip€ 61,10
Materiaal- en techniekkosten vlinderbeugel (Hyrax)€ 122,60
Materiaal- en techniekkosten Herbst€ 352,29
Materiaal- en techniekkosten vaste beugel onder of boven€ 202,18
Materiaal- en techniekkosten vaste beugel onder en boven€ 385,06
Keramische brackets (optioneel bij volwassenen) 6 brackets ad € 10,60€ 66,00
Materiaal- en techniekkosten diverse clear aligner varianten€ 400,= tot 1500,=
Materiaal- en techniekkosten verwijderen en opnieuw plaatsen attachments€ 18,15
Materiaal- en techniekkosten reparatie activator€ 22,10
Materiaal- en techniekkosten retentie apparatuur€ 35,- tot € 100,-
Materiaal- en techniekkosten gebitsbeschermer (bijv hockeybit)€ 35,- tot 50,-
Materiaal- en techniekkosten Vivera retainers van Invisalign€ 200,- tot € 300,-

Kosten gebroken spalken (indicatief rekenvoorbeeld)

Nacontrole beugel categorie 6€ 50,18
Verwijderen spalk boven OF onder (6 elementen)€ 42,24
Herstel of vervanging van retentie-apparatuur€ 45,96
Materiaal-en techniekkosten 1x spalk€ 27,30
Totaal vervanging 1 x spalk € 165,68
Nacontrole beugel categorie 6€ 50,18
Verwijderen spalk boven EN onder (12 elementen)€ 84,48
Herstel of vervanging van retentie-apparatuur€ 45,96
Materiaal-en techniekkosten 2x spalk€ 46,10
Totaal vervanging 2 x spalk € 226,72