Voor verwijzers

Niet alleen ieder mens, maar ook ieder gebit is anders, daarom is een orthodontische behandeling bij ons altijd maatwerk.

Hierbij staan kwaliteit en een persoonlijke benadering voorop. We maken daarbij vanzelfsprekend gebruik van de meest geavanceerde hulpmiddelen en technieken, volgens de laatste wetenschappelijke inzichten,  met het allerbeste resultaat als uiteindelijke doel.

 

Voor het bereiken van een mooie lach werken we samen met de patiënt, en ook met u als verwijzer. Een goede relatie met onze verwijzers vinden we dan ook van groot belang.
Wij informeren u hier graag over enkele zaken met betrekking tot de verwijzing naar onze praktijk.

 

Verwijzing

Een schriftelijk verwijzing is alleen nodig als er bijzondere omstandigheden zijn waar wij rekening mee moeten houden. Bij voorkeur geeft u deze dan mee aan de patiënt. Voor een reguliere verwijzing hoeft u ons niet van tevoren te informeren.

We verzoeken u de patiënt te verwijzen naar onze website. Via https://www.orthosoestdijk.nl/inschrijven/ kunnen zij zich inschrijven.

Wij zorgen er dan voor dat er een uitnodiging via de mail wordt verstuurd. In de regel gebeurt dit binnen één werkdag. Als het voor een patiënt niet mogelijk is dit via de website te doen kan er uiteraard ook telefonisch contact worden opgenomen.

 

Wanneer verwijzen?

In de regel hoe is het niet altijd noodzakelijk om de volledige wisseling af te wachten. In geval van een disto occlusie/vergrote overjet zien wij patiënten graag groep 7-8 zodat een eventuele activatorbehandeling afgerond kan worden voor de middelbare school.

Ook bij kruisbeten, gepaard gaande met dwangbeten of niet of afwijkend erupterende elementen zien we de patiënten graag eerder dan later.

 

Eerste consult

Na het inplannen van de afspraak wordt er een mail gestuurd met de uitnodiging. Hierin worden datum en tijd van de afspraak bevestigd, en geven we wat eerste praktische informatie over het eerste consult en onze praktijk.

Als het consult voor een minderjarige is, willen we graag dat er ook een ouder of verzorger aanwezig is. Tijdens deze eerste kennismaking bekijkt de orthodontist het gebit, en beoordeelt de stand van de kaken en tanden. Vervolgens worden de mogelijkheden, wensen en verwachtingen besproken.

Soms is het niet zinvol direct te starten, bijvoorbeeld omdat de wisseling nog niet voltooid is, er wordt dan afgesproken op welke termijn we opnieuw een consult inplannen.

 

Terugkoppeling en overleg

Na het eerste consult van uw patiënt, of na bestuderen van aanvullende gegevens, onvangt u als verwijzer van ons een verslag met de door ons vastgestelde diagnose en het behandelplan. Ook aan het einde van de behandeling ontvangt u als verwijzer een brief waarin we u informeren over de afronding en eventuele bijzonderheden.  Uiteraard zullen wij u, indien nodig, ook tijdens de behandeling op de hoogte houden en eventueel contact opnemen voor overleg.

Indien nodig en bij gecombineerde behandelingen zal de orthodontist met u en/of andere betrokken tandheelkundige zorgverleners overleggen om de behandeling optimaal af te stemmen. Indien u zelf overleg wenst met de orthodontist, kunt u hiervoor altijd contact opnemen met onze praktijk.

 

Röntgenfoto’s

Röntgenfoto’s zijn essentieel voor een goede diagnose en evaluatie van een orthodontische behandeling. Daarom zullen we, afhankelijk van de noodzaak, röntgenfoto’s maken, voor en tijdens de behandeling. In overleg met uw patiënt, kunt u altijd een kopie van deze röntgenfoto’s bij ons opvragen.

Zorgmail

Wij maken gebruik van zorgmail voor alle digitale correspondentie. Ons zorgmailadres is orthodontiesoestdijk@zorgmail.nl of 500095277@lms.lifeline.nl