Vrijleggen

Vrijleggen

Wanneer een tand of kies klem in de kaak ligt en niet verder in de mond doorbreekt, verwijzen we naar de kaakchirurg voor het vrijleggen hiervan. De kaakchirurg maakt dan tijdens een poliklinische behandeling onder plaatselijke verdoving een opening in het tandvlees naar de tand of kies die niet verder komt. Soms wordt daarna afgewacht of de tand of kies verder op eigen gelegenheid doorbreekt. Een andere manier is om tijdens het vrijleggen een bracket (slotje) met een metalen draadje eraan op de tand of kies te plakken. Dit draadje maakt de orthodontist vervolgens aan de beugel vast. Via de beugel wordt de tand daarna langzaam uit de kaak bewogen.

Voorbeeld